top of page

Godt samarbejde giver stor frihed

I Aleks Steen ApS møder man alle tre direktører i arbejdstøj på lige fod med de øvrige medarbejdere i værkstedet og på kontoret. Søren Christensen samarbejder med vores tekniske direktør, Morten Steen, om at stille op på tre af vores drejebænke, samt en robot, der styrer yderligere to drejebænke. De ligeværdige arbejdsrelationer medarbejderne og ledelsen imellem bringer os langt i hverdagen – alle taler og arbejder sammen om at nå virksomhedens fælles mål og føler sig frie til at styre arbejdsdagen og opgaverne på egen hånd.

”Jeg har frie hænder til at planlægge, hvordan jeg vil gribe mine opgaver an. Jeg samarbejder med Morten, og vi kan diskutere udfordringer undervejs; på den måde løser vi meget hurtigt alle mulige situationer i arbejdsdagen. Og fordi vi taler sammen om tingene, har jeg også god mulighed for at foreslå mine idéer til produktionsmæssige ændringer eller til programmering af maskinerne”.

Stolthed over en ordentlig arbejdsplads

Det er ikke nødvendigvis en selvfølge, at man har en ordentlig tone og stor indbyrdes tiltro på arbejdspladsen, eller at man på et maskinværksted går op i at holde system i tingene. Men det har faktisk stor værdi for medarbejderne, at man taler ordentligt sammen og der holdes orden på værkstedets arbejdsstationer.

”Vi arbejder med at sortere vores produktionsaffald i forskellige fraktioner. Det er godt, synes jeg, og jeg sætter pris på, at vi rydder op og holder rent på værkstedet. Det skal være rart at være her for alle, også psykisk set; at vi behandler hinanden ordentligt. Derfor betyder et godt samarbejde med mine kollegaer og chefer meget for mig”.

Stoltheden over en ordentlig arbejdsplads smitter også af på arbejdet. Søren fortæller engageret om, hvordan han sørger for, at kundens produkttegning bliver ført ud i livet via hans programmering af drejebænkenes digitale styring. På den måde sikrer Søren og resten af kollegaerne en høj grad af både præcision og produktkvalitet – alle trives godt med i vid udstrækning at kunne definere arbejdet selv og ved, at de altid kan søge hjælp hos hinanden for at sikre de bedste løsninger til vores kunder.

bottom of page