nr 35.jpg

Steffen R. Jensen

01.03.2020
Industritekniker - voksenlære

Velkommen til Steffen   

nr 40.jpg

Peter V. Kristensen

13.08.2019 

Industritekniker 

Velkommen til Peter

nr 36.jpg

Steffen L. Olesen

20.01.2020 Industriteknikerlærling 

Velkommen til Steffen   

nr 39.jpg

Tony B. Kristensen

01.01.2019 

Kvalitetsansvarlig

Velkommen til Tony